چارت آموزشی

چارت دروس رشته های مقطع کاردانی :

کاردانی پیوسته حسابداری - کاردانش

کاردانی پیوسته حسابداری ( فنی و حرفه ای )

کاردانی پیوسته حسابداری ( ورودی 96 به بعد) **(چارت جدید)**

کاردانی پیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته معماری -

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کاردانی

کاردانی پیوسته کامپیوتر **(چارت جدید)**

 


چارت دروس رشته های مقطع کارشناسی :

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

کارشناسی پیوسته کامپیوتر **(چارت جدید)**

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 95 به قبل**(چارت جدید)**

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ورودی 96به بعد**(چارت جدید)**

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

چارت مهندسی معماری-مهر 97 به بعد**(چارت جدید)**

کارشناسی حقوق ورودی  92 تا 95

کارشناسی حقوق ورودی های 96 به بعد

لیست دروس اختیاری دانشجویان حقوق ورودی 96 به بعد

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع (( دروس اختیاری ))

کارشناسی مهندسی عمران -نقشه برداری 

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری( ورودی 96 به بعد)**(چارت جدید)**

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی 96 به بعد)**(چارت جدید)**

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کارشناسی نا پیوسته

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته مکانیک

کارشناسی پیوسته مکانیک چارت خام

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

کارشناسی پیوسته برق

مهندسی نقشه برداری


 

چارت دروس رشته های مقطع کارشناسی ارشد :

چارت گروه کارشناسی ارشد گروه حسابداری

 

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۹