چارت آموزشی

چارت دروس رشته های مقطع کاردانی :

کاردانی پیوسته حسابداری - کاردانش

کاردانی پیوسته حسابداری ( فنی و حرفه ای )

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته معماری -

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کاردانی

 

 


چارت دروس رشته های مقطع کارشناسی :

مهندسی عمران (عمران)

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر ورودی قبل از 93

کارشناسی پیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر ورودی 93 و 93 به بعد

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی حقوق ورودی  92 به بعد

کارشناسی حقوق ورودی  91

کارشناسی حقوق ورودی  90

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع (( دروس اختیاری ))

کارشناسی مهندسی عمران -نقشه برداری 

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

کارشناسی پیوسته حسابداری

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کارشناسی نا پیوسته

لیست دروس معارف اسلامی درمقطع کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته مکانیک **(چارت جدید)**

کارشناسی ناپیوسته مکانیک

کارشناسی پیوسته برق

مهندسی نقشه برداری (جدید)


 

چارت دروس رشته های مقطع کارشناسی ارشد :

چارت گروه کارشناسی ارشد گروه حسابداری