گروه های آموزشی

قابل توجه اساتید گرامی :

ضمن تشکر از شما  خواهشمند است روزهای کاری خود را در تابستان 1395 و نیمسال اول 96- 95 در جدول پیوست پر کنید و به آدرس ایمیل گروه مربوطه  ارسال نمایید .

جدول پیوست جهت دانلود

مهرنوش قدسی mehrnoush.ghodsi@gmail.com
لیلا وحیدآذری l.vahidazar@gmail.com
شهریار بزرگمهری bozorgmehri@ut.ac.ir
حمید بذرپاچ hamid.bazrpach@gmail.com
نعیم اسلامی n.eslami.2009@gmail.com
صلاح الدین قادری salahedin.gh@gmail.com
عصمت احمدی anisaketabi@yahoo.com
عباس جلیلوند jalilvand@kiau.ac.ir
دشتگرد سارا Sara_dashtgerd@hotmail.com
پورطبرستانی علی
 
tabarestani60@gmail.com

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵